Sælgere får mere i fast løn

Gode sælgere er nu så værdsatte, at de trods svigtende ordrer belønnes med mere i løn. Mange sælgere har fået nedgang i deres provisioner delvis kompenseret med en stigning i deres faste løn.

Krisen har gjort godt salgsarbejde så værdifuldt for virksomhederne, at de i stigende grad giver deres sælgere lønforhøjelser som en kompensation for de ofte betydelige provisioner, som sælgerne i øjeblikket mister på grund af faldende salg.

En typisk sælgerløn består af et miks af provision af salget og af en grundløn. Men finanskrisen har betydet, at mange sælgeres provisioner er dykket med op til små 15 pct., og det har fået mange virksomheder til at hæve sælgernes grundløn med op til 2,8 pct., viser en opgørelse foretaget af sælgernes organisation, Business Danmark.

Trods finanskrisen er sælgernes grundløn i gennemsnit steget med 2,1-2,8 pct. svarende til omkring 1.000 kr. om måneden.

Vigtig funktion


..

Læs også