Vestjysk Bank udsteder for 1,4 mia. kr.

Obligationerne er på forhånd aftaget af en eller flere institutionelle investorer.

Udstedelsen er garanteret af Finansiel Stabilitet på vegne af den danske stat.

Obligationerne bliver optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen 8. april 2010.

Læs også