Danskerne frygter ikke jobtab

• Danskerne er nogle af de EU-borgere, der frygter mindst for at miste arbejdet. • Samtidig tror danskerne fast på at finde et nyt job, hvis fyresedlen rammer deres dueslag. • Men den danske flexicurity skal først nu vise sit værd.

Mens luftrummet over Danmark er fyldt med snak om arbejdsløshedskøen, der bare bliver længere og længere under krisen, er danskerne hver især ukueligt optimistiske.

Blandt de 27 EU-lande er danskerne de fjerdemindst bekymrede for at miste jobbet.

Det viser en måling, som EU-kommissionen for kort tid siden har foretaget blandt EU-borgerne i perioden lige før nytår.

Det står i skærende kontrast til den generelle opfattelse i Danmark af, at arbejdsløsheden er et stort problem, og at enhver kan blive ramt af en massefyring.

»Danskernes optimisme hænger sammen med den høje grad af mobilitet, der er på arbejdsmarkedet. Vi er vant til at skifte job, også i perioder med lav arbejdsløshed, og selv nu med en stigende ledighed lykkes det mange at finde et arbejde igen, når de har mistet ét,« siger Lisbeth Pedersen, afdelingsleder i SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Hun peger også på, at den danske ledighed trods alt er lav sammenlignet med andre EU-lande. Eurostats seneste opgørelse viste, at Danmark med en ledighed på 7,6 pct. hører til de 10 lande med den laveste ledighed. EU-gennemsnittet er 9,6 pct.

Åbninger i dansk model


Også økonomiprofessor Per Kongshøj Madsen fra Aalborg Universitet tillægger den danske arbejdsmarkedsfleksibilitet en stor del af æren for den danske optimisme.

»Det er dog ikke en jobsikkerhed, men en beskæftigelsessikkerhed, som danskerne har. De ved, at hvis de skulle miste jobbet, er der i krisetider jobåbninger i den danske arbejdsmarkedsmodel,« siger Per Kongshøj Madsen til nyhedsbrevet Agenda fra DA, som omtaler EU-undersøgelsen i dag.

EU-målingen viser netop, at danskerne også er blandt de EU-borgere, der føler sig mest sikre på at få et job igen, hvis de bliver fyret. Igen er vi blandt de fire mest fortrøstningsfulde lande.

Foldes fleksibiliteten ud?


Lisbeth Pedersen fra SFI tror samtidig, at danskerne generelt er mere trygge på arbejdsmarkedet, fordi der er et sikkerhedsnet i form af penge, hvis de mister deres faste indtægt, altså hele den såkaldte flexicurity-model.

Det hæfter også økonomiprofessor Torben M. Andersen sig ved i artiklen i Agenda. Men han peger også på, at vi mangler at se, om danskernes optimisme er begrundet, for det er stadig uvist, om fleksibiliteten folder sig ud, så beskæftigelsen efter krisen vokser i samme takt, som fyringsvarslerne væltede ind, da krisen havde fat.

»Det er ikke afgjort endnu, om flexicurity også virker bedst under en krise. Krisen er en stor test for flexicurity. Det gik fint, da det gik godt i økonomien, men vil det også virke godt, når der er krise?« spørger Torben M. Andersen. •

Læs også