Regerings-føler til EU om fri post

Transportministeren har spurgt EUKommissionen, om EU overvejer at opgive eller udskyde liberaliseringen af postmarkedet i lyset af den finansielle krise. • Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti jubler.

Regeringen har sendt en føler til EU for at finde ud af, om det kan komme på tale at udskyde eller helt aflyse liberaliseringen af postmarkedet. Ifølge et EU-direktiv skal Danmark og de øvrige EU-lande åbne deres postmarkeder for fri konkurrence allerede fra årsskiftet - men nu vil transportminister Hans Christian Schmidt (V) vide, om den økonomiske krise kan ændre EU's planer.

»Jeg vil gerne forhøre mig om, hvorvidt Kommissionen overvejer at fremsætte forslag om at indlede forhandlinger om tilbagerulning af beslutningen om en fuld liberalisering af postmarkedet - eller en udsættelse af implementeringen af direktivet. Jeg er ligeledes interesseret i at vide, om andre lande har fremsat forslag eller forespørgsel om dette,« skriver transportministeren i brevet til transportkommissær Michel Barnier, der blev sendt den 30. marts.

Uforudsigelige fald


I brevet skriver transportministeren også, at brevmængderne i Danmark er faldet med 10 pct. om året under finanskrisen - og at det voldsomme fald ikke kunne være forudset, da beslutningen om at liberalisere postmarkedet blev truffet.

Ministeren understreger dog, at regeringen stadig ønsker et frit postmarked - og at brevet ikke skal ses som udtryk for, at Danmark beder om lov til at udskyde liberaliseringen, men blot som et ønske om at vide, hvordan EU ser på problemstillingen.

Svært at blive klar til frist


Det frie postmarked skal træde i kraft om mindre end ni måneder - og der er stadig langtfra politisk enighed om vilkårene, herunder om der skal ændres på Post Danmarks befordringspligt. Det kan blive svært at nå inden fristen, erkender ministeren:

»Vi vil gerne overholde de beslutninger, der ligger i EU. Men jeg vil ikke give noget løfte,« siger ministeren.

Regeringens brev til EU vækker lykke i både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der begge vil have udskudt eller helt afblæst liberaliseringen.

»Ministeren imødekommer vores kritik af, at vi ikke kan gennemføre en ordentlig liberalisering midt i en alvorlig krise, uden at det vil føre til en voldsom forringelse af servicen. Desuden vil det ikke kunne lade sig gøre rent praktisk at nå at være klar til årsskiftet,« siger postordfører Benny Engelbrecht (S).

Liberalisering ikke aktuel


Transportordfører Kim Christiansen (DF) kalder brevet en god idé:

»De faldende brevmængder gør, at liberaliseringen ikke er så aktuel nu, som da den blev besluttet. Derfor er det godt at sende en føler ud, så vi måske kan få Kommissionen til at indse, at liberaliseringen skal sættes på pause i ubestemt tid,« siger han. •

Læs også