Dansk landbrug flytter sydpå

Danske landmænd er ved at indtage en rolle som underleverandører til tysk landbrug og fødevareindustri. • Eksporten af levende danske grise, kyllinger og kalve vokser hastigt. Det samme gør Danmarks fødevareimport.

På besøg hos dansk landmand i Tyskland, side 6-7Dansk landbrug og fødevareindustri indskrænker aktiviteterne i Danmark, og stadig flere arbejdspladser forsvinder ud af landet. Landmændenes eksport af levende dyr, grise, kyllinger, kalve osv., stiger eksplosivt. Samtidig vokser importen af fødevarer.

I går fyrede slagterikoncernen Danish Crown endnu 580 danske medarbejdere og har dermed i alt afskediget 3.600 medarbejdere og lukket 10 danske fabrikker de seneste år. En stor del af arbejdspladserne flyttes til Tyskland, hvor vilkårene for fødevareindustrien og landbruget er langt gunstigere.

Lavere lønninger


På både landbrugsbedrifter og slagterier i Tyskland er lønningerne omkring halvt så høje som i Danmark. Samtidig modtager de tyske landmænd omfattende direkte og indirekte statsstøtte og nyder godt af langt lempeligere regler på miljøområdet.

»Det sætter vores virksomhed og hele erhvervet under et voldsomt pres, at rammevilkårene for både landmænd og slagterier er så meget gunstigere i Tyskland. Det betyder jo, at de tyske landmænd øger produktionen af grise, hvilket presser priserne. Disse lavere priser tvinges vi til at leve med, selv om omkostningerne i Danmark er højere,« påpeger Niels Mikkelsen, bestyrelsesformand i Danish Crown.

Han understreger, at både de danske svineproducenter og slagterier er særdeles effektive.

»Men hele dette forspring sættes over styr, fordi de danske rammevilkår er så meget dårligere«.

Højere pris for varerne


De gunstige vilkår for landbrug og fødevareindustri i Tyskland medfører, at tyske landmænd og slagterier kan betale en højere pris for grisene. Derfor er tyske opkøbere ved at dræne Danmark for smågrise, hvilket resulterer i lukning af danske slagterier. På få år har danske landmænd øget eksporten af levende grise fra 2,3 til 8,3 mio. dyr.

For svineproducenterne er der store penge på spil. Ifølge Morgenavisen Jyllands-Postens beregninger havde de danske svineproducenter samlet set tjent 1,1 mia. kr. mere om året, hvis alle deres slagtesvin i årene 2001-2009 var afsat til de høje priser, tyske slagterier tilbyder. Derfor opgiver stadig flere danske landmænd produktionen af slagtesvin i Danmark og sælger i stedet deres smågrise til tyske landmænd.

En lignende udvikling er undervejs i fjerkræsektoren. I 2009 blev 10,2 mio. levende kyllinger, høns og kalkuner eksporteret til især Holland. Dermed er eksporten af levende fjerkræ firdoblet på fire år.

»Det er drevet af akkurat de samme faktorer, som lukker så mange andre danske arbejdspladser: Omkostningerne i Danmark er simpelthen for høje. I Holland har slagterierne lavere omkostninger og kan derfor betale en bedre pris for de danske kyllinger,« fortæller Martin Merrild, formand for Dansk Landbrugs Erhvervsfjerkræsektion.

Udviklingen er særlig udtalt i Sønderjylland, hvor stadig flere landmænd sælger deres kyllinger til udenlandske slagterier. I samme landsdel bliver omkring 9.000 hektar i år tilsået med majs, der eksporteres til tyske biogasanlæg, som modtager statsstøtte og derfor kan betale ekstra høje priser.

Mens dansk landbrug således er ved at indtage en rolle som underleverandør til tysk landbrug, er importen af landbrugsvarer fordoblet til 25 mia. kr. det seneste årti. En betydelig del af importen består af meget billige fødevarer fra lande, hvor omkostningerne er lavere. Dertil kommer en stigende import af kvalitetsvarer, herunder brødhvede, som det er vanskeligt at fremstille i Danmark på grund af de danske miljøregler.

Læs også