1.000 tilbud i Teleguiden

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) afviser kritik af Teleguiden.

For få år siden kunne telebranchens tilbud tælles på få hænder. Siden har en blodig krig om især mobil- og bredbåndskunderne fået antallet af løsninger til at eksplodere.

»Teleguiden indeholder tæt på 1.000 forskellige abonnementer,« var budskabet fra videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K), da hun før påske var kaldt i samråd om den statslige Teleguide.

Årsagen til samrådet med ministeren var kritik fra bl.a. Telmore og Telia, som begge mener, at den offentligt drevne prisguide på nettet langt fra giver kunderne de rigtige svar, når de jagter den billigste løsning.

Ministeren finder imidlertid, at prisguiden fungerer efter hensigten. Samtidig sparker hun bolden tilbage til branchen.

»Formålet med teleguiden er at skabe gennemsigtighed for forbrugerne på et marked, hvor der er meget konkurrence, og hvor branchen udviser stor opfindsomhed med prisstrukturer, og hvor det derfor ofte kan være svært for forbrugeren at få overblik over, hvilket abonnement der passer bedst til behovet,« siger Charlotte Sahl-Madsen.

Dermed følger hun i kølvandet på tidligere videnskabsminister Helge Sander (V), som inden sin afgang gik til angreb på mobilbranchens særegne prisstrukturer og gebyrer. Et angreb, der kulminerede med et forslag om at fjerne branchens indbringende opkaldsafgifter.

Branchen skyder igen


Forslaget har efterfølgende fået selskaber og brancheforeninger til at skyde med skarpt mod politikernes nidkære regulering. En regulering, som selskaberne til gengæld mener mangler visioner og en fast kurs.

Selv om Charlotte Sahl-Madsen roser Teleguiden, er hun dog klar til at ændre eller helt afskaffe ordningen, såfremt der er et politisk flertal for den løsning. I så fald kræver hun blot, at kritikerne anviser en alternativ løsning. Dels på grund af krav fra EU, og dels for at hjælpe forbrugerne til at finde vej i telejunglen.

En fintælling af de mange teletilbud viser, at alene på mobilmarkedet kan danskerne i dag vælge mellem 434 løsninger. Hertil kommer produkter til fastnetkunder, bredbåndskunder og bredbåndstelefoni. •

Teleguide


Hjælp til forbrugerne


IT- og Telestyrelsen

står bag tilbuddet www.teleguide.dk.

Prisguiden anviser den billigste teleløsning for kunden.

Hjemmesiden har i gennemsnit 500 besøgende hver dag.

Læs også