En haveslange til himlen

Udvikling Nathan Myhrvold er et af verdens klogeste hoveder. Den tidligere chefingeniør i Microsoft arbejder bl.a. med baderinge mod orkaner og med haveslanger mod global opvarmning.

Når solen har skinnet længe nok på oceanerne i de tropiske farvande, stiger temperaturen i de øverste vandlag. Vandet fordamper hurtigt, og inden man får set sig om, har vi balladen i form af en orkan eller en tyfon.

På havet går bølgerne højt, mens orkanen bliver vildere og vildere, indtil den rammer land og skaber enorme ødelæggelser. Orkansæsonen går fra 15. august til 15. november, og når først de pumpes op gennem Hurricane Alley fra Vestafrika til Caribien, kan intet standse dem. Det gælder om at komme væk og redde, hvad der reddes kan.

Processen er velkendt og velbeskrevet. Spørgsmålet er, om forebyggelse kunne være en mulighed? Om man i stedet for at bygge beskyttelsesrum kunne forhindre orkaner og tyfoner i at opstå overhovedet?

Nogenlunde sådan tænker de 500 ansatte i Nathan Myhrvolds tænketank og innovationsselskab Intellectual Ventures (IV), og de har rent faktisk fundet en løsning. Et stort antal overdimensionerede baderinge med en lang plastic-cylinder i midten placeres i vandoverfladen. Skvulpende bølger sender i overensstemmelse med fysikkens love det varme overfladevand ned i de kolde lag. Vandet blandes. Temperaturforskellen udlignes eller formindskes. Der opstår ikke orkaner. Et tilstrækkelig antal af dem vil være en orkandræber, der måske også kan bruges i andre sammenhænge, når overfladevand bliver for varmt og skaber dødbringende algesøer.

Projektet er bare et af mange, som Myhrvold har sat i søen. Bliver det til noget? Ingen ved det. Det er enkelt og rasende billigt i forhold til ødelæggelserne. Men det koster stadig milliarder at realisere. Myhrvolds og IV's projekt er blandt dem, det amerikanske indenrigsministerium gransker i et forsøg på at dæmme op for skaderne fra de årligt tilbagevendende orkaner.

For Myhrvold og hans team er det blot ét af mange projekter, som verden kommer til at høre mere til.

Nathan Myhrvold er et af verdens klogeste hoveder.

Han har doktorgrader i teoretisk og fysisk matematik. Mastergrader i geofysik og rumfysik. Han udgraver dinosaurer og alt mulig andet - og i næsten 15 år frem til sin fratræden i 2000 var han chefingeniør i Microsoft.

Hans virksomhed opkøber blandt andet patenter i store mængder. Filosofien er at skabe et internationalt kapitalmarked for patenter, ligesom man har det for risikovillig kapital og for almindelige virksomheder med behov for en kapitalindsprøjtning. Han mener, at man vil kunne støtte målrettet forskning ved at sikre, at patentudviklerne får et marked for deres produkter, uden at de nødvendigvis selv skal igennem den opslidende proces med at skaffe kapital og bygge fabrikker.

Myhrvold arbejder også med klimaproblematikken. Hans udgangspunkt er, at hvis global opvarmning er menneskeskabt, vil det også være muligt for mennesket at forhindre den.

Hans indgangsvinkel er helt forskellig fra den ortodokse klimabevægelses.

Han arbejder med enkle løsnings-modeller langt fra de dyre, komplicerede, holdningsprægede og bureaukratiske modeller, der står på Al Gores dagsorden.

Et af projekterne tager udgangspunkt i det faktum, at en af de mest afgørende påvirkninger af Jordens klima sker gennem vulkansk aktivitet.

Mount Pinatubos udbrud i 1991 er videnskabeligt set historiens mest velbeskrevne større vulkanudbrud. Den filippinske vulkan sendte svovldioxid op i stratosfæren med det resultat, at temperaturen på Jorden faldt med en halv grad. Den effekt vil han skabe kunstigt - hvis det bliver nødvendigt.

Det kan ske ved kunstigt at sende svovldioxid oppe i de samme luftlag.

Projektet kaldes populært "en haveslange til himlen" - i mere videnskabelige sammenhænge "et stratosfærisk skjold til klima-stabilisering".

Det virker efter de samme principper som en haveslange. Der kan skrues op og ned efter behov. Der skal forbavsende små mængder til at foretage en afkøling. Selve projektet kan realiseres ved brug af helium-balloner og mindre pumpesystemer.

Science fiction eller science? Myhrvold tror på, at de bedste løsninger skal og kan være billige og enkle.

Historien har vist, at det ikke altid er dem, der vinder. •

Læs også