O.k. at bygge boliger i gamle grusgrave

To afgørelser i naturklagenævn åbner for, at byggeprojekter i gamle grusgrave nu kan gennemføres.

Det skriver Dagbladet Roskilde.

Indtil nu har udtjente grusgrave kun måttet bruges til naturbrug, ekstensivt landbrug eller skovbrug.

Det har Naturklagenævnet underkendt, ikke mindst til stor glæde for en kommune som Roskilde, fordi en stor del af Roskilde Kommune netop har grus i undergrunden og tilmed har grusgrave, som ligger indenfor de områder, som er udlagt som særligt attraktive områder til boligudbygning i statens fingerplan for hovedstadsområdet.

- Det betyder, at vi i langt højere grad selv kan bestemme, hvad vi vil etablere på grusgravsarealerne. Vi har for eksempel et område ikke så langt fra Trekroner Station, som godt kunne blive attraktivt til boligudbygning, siger planlægger Lone Plovstrup fra Roskilde Kommune.

Naturklagenævnet har også afgjort, at Region Sjælland skal være langt mere præcis, når regionen fremover definerer, hvilke områder, som kan reserveres til grusgravning.

Læs også