Bekymringer gav moderat kursfremgang

De danske obligationskurser endte torsdag højere, efter at investorerne søgte ly i de fastforrentede papirer, idet de europæiske aktiemarkeder faldt over en bred kam.

Grækenlands gældsproblemer fortsatte, og torsdag steg renten på en græsk 10-årig statsobligation til 7,35 pct., mens Den Europæiske Centralbank fastholdt sin styrerente på 1,00 pct.

Grækenlands problemer fortsætter, og torsdag blev rentespændet på landets 10-årige statsobligationer igen udvidet over for de tyske 10-årige statsobligationer. I løbet af torsdagen var rentespændet på 440 basispoint, men det indsnævredes til 427 basispoint ved lukketid. Usikkerheden omkring landets fremtidige finansieringsbehov og manglende detaljer i EU og IMF planer for en redning, skræmte investorerne.

Den europæiske centralbank fastholdt som ventet torsdag sin rekordlave rente på 1,00 pct., og det var således den efterfølgende pressekonference, der var interessant. Ifølge Jes Asmussen fra Handelsbanken var centralbankchef Jean Claude Trichet meget klar i mælet over for behovet for budgetkonsolidering

i eurolandene og understregede, at Grækenlands overholdelse af de udmeldte stramninger var af "yderste vigtighed". Derudover var der ikke de store ændringer i centralbankens meldinger om og syn på den europæiske økonomi.

»Dagens pressemøde ændrer ikke ved vores opfattelse af, at ECB vil holde renten i ro i lang tid endnu. Arbejdsløsheden stiger fortsat, og den indenlandske efterspørgsel fra især forbrugssiden har endnu ikke vist tegn på, at privatforbruget kan begynde at tage over som vækstmotor,« skrev Jes Asmussen i en kommentar til torsdagens rentemøde.

Den britiske centralbank var ligeledes aktuel med rentemøde, og her blev renten som ventet fastholdt på 0,50 pct.

De ugentlige tal for nye ansøgere af arbejdsløshedsunderstøttelse i USA steg uventet til 460.000 personer i uge 13 fra 442.000 personer ugen forinden, mens der var ventet et fald til 435.000 personer.

Læs også