Strammere krav for god ledelse

Børsnoterede selskaber tvinges til at rapportere om opfyldelse af krav.

Uafhængigheden i danske bestyrelser skal øges i forhold til virksomhederne og deres daglige ledelser.

Der skal samtidig udfærdiges en varedeklaration for hvilke kompetencer, bestyrelserne i de enkelte virksomheder bør leve op til. Og selskaberne skal udfærdige en politik for deres samfundsansvar.

Ifølge formand for komitéen for god selskabsledelse, Novo Nordisks bestyrelsesformand, Sten Scheibye, er det de tre vigtigste nye mål i de netop vedtagne anbefalinger for god selskabsledelse.

For private virksomheder er reglerne kun et sæt anbefalinger, som de kan lade sig inspirere af. Men de børsnoterede virksomheder vil blive tvunget til at rapportere om, hvordan de lever op til de nye strammere anbefalinger. Dermed kommer de under moralsk pres for at rette ind.

Ifølge den nye anbefaling for bestyrelser skal mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer være uafhængige. Målet er en bestyrelse, der kan handle uafhængigt af særinteresser.

Præcise krav


..

Læs også