Nødpakke til landbruget på plads

Dansk Landbrug får nu den hjælpende hånd fra regeringen, som det kriseramte erhverv har efterlyst.

Formålet med pakken er, ifølge parterne, at skabe vækstvilkår og bidrage til beskæftigelsen for det trængte landsbrugserhverv, der er plaget af milliardgæld.

Blandt punkterne i hjælpepakken er blandt andet, at jordskatterne skal lettes med 500 mio. kr. årligt i to år. Lettelsen skal finansieres af blandt andet en forhøjet pesticidafgift fra 2011 samt en ny grøn kvælstofregulering fra 2013 og frem...

Læs også