Fakta: Det indeholder den nye landbrugspakke

Få overblik over indholdet i den landsbrugspakke, der er vedtaget af regeringen og Dansk Folkeparti.

  • Jordskatten bliver lettet med 500 millioner kroner årligt i 2011 og frem.
  • Et udvalg skal undersøge konsekvenserne for dansk landbrug, når det gælder udledningen af kvælstof. Det er regeringens officielle mål, at kvælstofudledningen skal begrænses med 19.000 tons frem til 2015. Undersøgelsen skal afklare, om EU's vandrammedirektiv tillader, at Danmark begrænser reduktionen med op til 10.000 tons i perioden.
  • Regeringen vil øge efterspørgslen på biomasse i energiforsyningen og indkalder forligskredsen til en drøftelse af et friere brændselsvalg til kraftvarmeværker.
  • 25 millioner kroner skal lette sagsbehandlingstiden i sager om husdyr i Miljøklagenævnet. Det skal sikre, at landmænd hurtigere kan investere i deres husdyrhold.
  • Økologiske storkøkkener skal have lavere gebyrer.
  • En analyse skal afklare, hvordan den danske landbrugs- og fødevaresektor klarer sig sammenlignet med andre EU-lande, når det gælder konkurrenceevne og produktivitet.

LÆS OGSÅ: Pakke til landbruget - regning til dig
LÆS OGSÅ: Nødpakke til landbruget på plads ..

Læs også