Vinteren giver milliardregning

Den samlede ekstraregning for vinterskader til landets to største forsikringsselskaber er nu på mere end 1 mia. kr. • Sagkyndige giver indirekte en vinterstorm i 1999 en del af skylden for mange sammenstyrtningsskader.

Tage, der brækkede sammen under vægten af snemasserne, ildebrande som følge af bl.a. sprængte gasrør og masser af sprængte vandrør.

Den hårdeste vinter i Danmark i mere end 20 år, og den hårdeste vinter i Norge i over 100 år har kostet forsikringskoncernen TrygVesta 400 mio. kr. i Danmark, 300 mio. kr. i Norge og 50 mio. kr. i Sverige .

En del af skaderne betales af genforsikringer i andre selskaber, men den samlede regning til TrygVesta bliver, ifølge Investor Relations direktør Ole Søeberg, på omkring 700 mio. kr.

Ingen prisstigning


På nuværende tidspunkt er kun 15 pct. eller cirka 100 mio. kr. af erstatningerne betalt til de skadelidte kunder. Ifølge Ole Søeberg bliver der ikke tale om præmieforhøjelser.

»Vi betragter den hårde vinter som en engangsforeteelse, og den slags udløser altså ikke præmieforhøjelser,« siger han.

De mange skader betyder, ifølge Ole Søeberg, at nøgletallet combined ratio (forholdet mellem skadesudbetalinger og indtægter, red.) nu stiger med 3 pct. point fra intervallet 93-95 til intervallet 96-98.

Dyre tage


Konkurrenten Topdanmark har fornylig opgjort vinterens skader til omkring 350 mio. kr., hvilket betyder, at selskabets combined ratio er steget til 95-96.

Hos begge selskaber er det især sammenstyrtede tag i landbruget, der har været dyre. Ifølge kilder i branchen er der mistanke om, at den store vinterstorm i 1999 indirekte har skylden for mange af disse sager.

Stormen fik nemlig en række byggeselskaber til at opføre tagkonstruktioner med lavere, og dermed mere stormsikre rejsninger.

Men sådanne tage er til gengæld betydelige mere udsatte for snetryksskader, påpeger kilderne, der af kundeårsager ikke ønsker at blive nævnt med navns nævnelse.•

Læs også