Investorer dårligt sikret ved konkurs

Investorers dækning halter langt bagefter i Garantifonden for Indskydere og Investorer. Almindelige indlåns-kunder er sikret bedre end investorer ved en banks konkurs.

Investorer får dækket en langt mindre del end af deres tab, hvis banken går konkurs, end almindelige indlånskunder. Dansk Aktionærforening kalder det uforståeligt, at dækningen ikke er steget i takt med, at flere ejer udenlandske værdipapirer.

Fra 1. november får danskerne dækket almindelige indlån med op til 100.000 euro - ca. 744.000 kr. - hvis banken går konkurs. Men investorers dækning forbliver på knap 149.000 kr.

»Hvis man vil aktiekulturen, bør man sørge for, at der er hel og fuld tillid til systemet. Det er mærkværdigt, at investorer skal stilles ringere i forbindelse med en banks konkurs end almindelige indskydere. Det beløb bør oplagt reguleres op,« siger Dansk Aktionærforenings direktør Charlotte Lindholm.

Investorer har siden 1998 været sikret op til 20.000 euro, hvis deres pengeinstitut ikke kan udlevere de værdipapirer, det har forvaltet eller haft under administration.

»Kommissionen forventer ifølge sit arbejdsprogram for 2010 at revurdere investorgarantidirektivet. Om det vil føre til en forhøjelse af investordækningen, ved vi ikke,« siger Marianne Simonsen, juridisk chef i Finansiel Stabilitet, der siden 1. april har været sekretariat for Indskydergarantifonden.

Samlekonto

..

Læs også