Investor-garanti?

Hvad er investorgaranti? Den danske Garantifonden for Indskydere og Investorer dækker ikke kun indlån.

Værdipapirer er ifølge et EU-krav fra 1998 dækket med op til 20.000 euro - i alt ca. 149.000 kr.

Hvornår bliver pengene udløst?

Værdipapirer i individuelt depot skal udleveres direkte fra den konkursramte bank. Men af og til har banken rod i interne papirer og opgørelser. Det kan betyde, at ejerforholdet til papirer i samledepot ikke kan fastslås. I så tilfælde træder investorgarantien i kraft. Det gør den uanset, om det er rod eller svigagtige handlinger, der er skyld i at papirerne mangler.

Hvordan ved man, om ens værdipapirer er i individuelt depot hos VP eller i samledepot?

Pengeinstitut, realkreditinstitut eller fondsmæglerselskab må kun opbevare en kundes værdipapirer i samledepot hos sig selv eller et andet institut, hvis kunden har givet sit samtykke til det og er blevet informeret om retsvirkningen.

Hvilken slags værdipapirer kan der være tale om?

Blandt andet udenlandske og fysiske værdipapirer.

Hvordan finder man ud af, om ens værdipapirer er fanget i konkursen?

Hvis kurator ikke vil anerkende det krav, man har stillet for at få sine papirer udleveret, giver kurator direkte besked. Herefter kan kunden anmelde sit krav til garantifonden.

Hvad med ægtepar?

Ægtepar kan hver især få dækket tab på op til 20.000 euro af garantifonden. Det kræver dog, at de er noteret som ejere af værdipapirdepotet.

Læs også