Kvik fastholder plus

Omsætningen faldt i et marked, hvor nye køkkener blev trængt i baggrunden af finanskrisen.

Salg af nye køkkener har det bedst med en samfundsøkonomi i overdrive og boblende økonomisk optimisme blandt forbrugerne. Men huspriserne fik sidste år et stød i mellemgulvet og fik det store salg af friværdifinanisierede køkkener til at rykke mod syd.

Alligevel formåede køkkenkoncernen Kvik at komme ud af 2009 med et overskud før skat på 59 mio. kr., selvom omsætningen var faldet betragteligt fra 903 til 727 mio. kr.

»Køkkenmarkedet i Danmark har fået et ordentlig gok i nødden. Sidste år var det kun 4 pct. af de danske husstande, der investerede i et nyt køkken. Det svarer til at en gennemsnitlig husstand udskifter køkken en gang hvert 25 år. For bare et par år siden var den frekvens nede på otte år,« forklarer adm. direktør Carsten B. Andersen fra Kvik A/S.

Hårdt år


Det har ifølge været et særdeles hårdt år for en række af virksomhedens forhandlere.

»Dem der har åbnet en butik på toppen af konjunkturerne har haft det meget svært. De har jo ikke haft nogen mulighed for at samle lidt økonomisk luft inden nedturen. Derfor har vi sidste år måttet gå ind og overtage 13 butikker. Og det har ikke kostet os under 15 mio. kr. Så uden den ekstra udgift havde vi faktisk kunnet fremvise en overskudsfremgang i 2009.«

Kvik får solgt sine køkkener igennem 118 butikker i en række europæiske lande. Men det helt tunge marked er fortsat Danmark, der ifølge Carsten B. Andersen står for halvdelen af omsætningen.

»Vi har skåret vores omkostninger til og har, når man ser bort fra de indkøbte butikker, nedbragt antallet af medarbejdere. Så set ud fra vores udgangspunkt som aktør med et lavpriskoncept forventer vi fremgang i år.«

Kvik er ejet af den svenske Ballingslöv-koncern. •

Læs også