Landbrug lettes på skat og miljøkrav

Oppositionen og Danmarks Naturfredningsforening til angreb på landbrugspakke.

Der er masser af penge til det kriseramte landbrug i den nye aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti. I kolde kontanter er der en skattelettelse på 500 mio. kr. om året på jordskatter.

Samtidig vil forligsparterne gør det lettere at udvide husdyrsbesætningerne på store landbrug uden at blive forsinket af langsommelige miljøgodkendelser. Og endelig vil man træde på miljø-bremsen og slække på et tidligere fremsat miljøkrav.

Det indtil i går herskende mål om at sænke udledningen af kvælstof fra landbruget med 19.000 tons i 2015 bliver nedsat til 9.000 tons. Hvornår, og i hvilket omfang yderligere sænkninger følger, vil afhænge af analyser og udviklingen i landene omkring os.

»Hvis vi ikke gør noget for landbruget, så risikerer vi, at tab i landbruget ryger ind som tab i banksektoren. Og så sidder vi med et helt andet samfundsmæssigt problem. Så der er meget rettidig omhu i denne aftale« siger finansordfører Kristian Thuelsen Dahl fra Dansk Folkeparti.

Miljøregning


I oppositionen er man uenig, og Socialdemokratiet advarer mod de miljømæssige konsekvenser af at udskyde planerne for en neddrosling af landbrugets kvælstofudledninger.

»Naturen og miljøet bliver tabere på baggrund af regeringens berøringsangst for at træffe de nødvendige beslutninger om at reducere kvælstofudledningerne. Samtidig vælger man på den mest kluntede måde at give skattelettelser til de store jordbesiddelser. Støtten til landbruget er ikke målrettet og vil ikke give flere arbejdspladser,« vurderer Socialdemokratiets fødevareordfører, Bjarne Laustsen.

Formanden for Det Miljøøkologiske Råd, professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, betegner lettelsen af jordskatterne som en økonomisk skadelig handling, der mest gavner de landmænd, som forlader erhvervet.

»En permanent lettelse af jordskatten vil blive modsvaret af tilsvarende prisforøgelser på jordpriserne. Dermed vil der ikke blive tale om støtte til landbruget, men kun til dem, der ejer jorden nu. For landmænd, som skal udvide deres bedrifter, eller landmænd, som starter i erhvervet, giver skattelettelsen ikke forbedret økonomi, men alene højere jordpriser. Dem, der får genvinsten, er de eksisterende landmænd, og gevinsten følger dem, når de forlader erhvervet, fastslår overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Nedsmeltning


I landbrugets brancheorganisation Landbrug & Fødevarer betegner formand Michael Brockenhuus-Schack den foreslåede landbrugspakke, som en nødvendig økonomisk håndsrækning.

»Det er glædeligt og helt nødvendig, at landbruget får tilført likviditet. Mange i erhvervet balancerer økonomisk på en knivsæg, og uden hjælp ville branchen være truet af en økonomisk nedsmeltning. For os repræsenterer det her et vendepunkt væk fra forringede erhvervsvilkår. Nu fokuserer man i stedet på konkurrenceevnen set i sammenligning med landene i vores nærområde,« siger Michael Brockenhuus-Schack.

Hos Danmarks Naturfredningsforening ser præsident Ella Maria Bisschop-Larsen helt anderledes sort på den nye landbrugspakke.

»Nu har regeringens grønne linje mistet enhver troværdighed. Faktisk er der intet grønt tilbage. Det vidner om et utroligt dårligt politisk overblik, at man nu vil udskyde et i forvejen lavt sat mål om en kvælstofsreduktion på 19.000 tons. Specielt taget i betragtning af, at man vil lette adgangen til at udvide de husdyrsbesætninger, som er med til at skabe den ekstremt høje danske udledning. Man må ikke glemme, at udgangspunktet er, at vi i Danmark er det land i EU, der procentvis har den suverænt største del af vores land i intensiv landbrugsdrift,« fastslår Ella Maria Bisschop-Larsen. •

Læs også