Flere partnere til DSB

Koncernledelsen lægger op til, at flere aktiviteter i DSB skal drives sammen med private virksomheder.

Frankfurt DSB vil have tæt samarbejde med endnu flere partnere om driften af aktiviteterne i den statsejede togkoncern. Adm. direktør Søren Eriksen mener, at netop den strategi kan styrke DSB.

Dermed lægger den adm. direktør sig tæt op ad en plan, som VK-regeringen og daværende transportminister Lars Barfoed (K) lancerede i efteråret 2009 om fremtidens togdrift.

Regeringen har flere gange ønsket at afklare fremtidens ejerskab af DSB. I det seneste oplæg fra regeringen om togdriften fremover understreges dog, at en total privatisering af DSB ikke er planen. Til gengæld står der, at DSB eller dele af koncernen inden for de nærmeste år må omdannes til et aktieselskab, som kan få private medejere ind.

DSB Holding


Samtidig peges der i debatoplægget fra i fjor på en model, så DSB bliver et holdingselskab, hvor størstedelen af opgaver og aktiviteter placeres i datterselskaber med private partnere.

Det kendes allerede i dag fra selskabet DSBFirst, hvor DSB sammen med skotske First Group står for drift af Kystbanen/Øresunds-trafikken. Og i marts opkøbte DSB halvdelen af et lokalt togselskab i tyske Frankfurt, som nu drives sammen med en lokal partner, der også skal være med til at sikre DSB flere kontrakter i Tyskland.

Søren Eriksen understreger, at netop flere partnerskab er en oplagt fremtid for DSB.

»Vi har allerede gode erfaringer med partnerskaber og har prøvet forskellige modeller både i Danmark og udlandet. Der vil komme flere af slagsen hos os,« vurderer DSB-chefen.

Ifølge Søren Eriksen kan et nyt område være vedligeholdelse og driften af stationerne i Danmark. Den adm. direktør mener, at det vil være muligheder i at indgå samarbejde med en privat virksomhed om den opgave lagt ud i et særskilt, nyt selskab. •

Læs også