Hostrups Have retter ind

Bestyrelsen i andelsboligforeningen Hostrups Have er stærkt kritisk over for de regler, der fremtvinger en ændret vurdering af foreningens lejligheder. Men foreningen tør ikke undlade at tage hensyn til den forsikring mod udsving i huslejen, som nu udhuler værdien af lejlighederne i mange nyere andelsforeninger.

Danmarks største andelsforening - Hostrups Have - beskylder myndighederne for at have lagt en bombe under andelsboligforeningernes økonomi.

Det er sket med beslutningen om, at den finansielle forsikring, som især mange nyere foreninger har købt for at sikre et loft over udsvingene på deres rentetilpasningslån, skal indgå i beregningen af formuen.

Den såkaldte renteswap er blevet et problem i forbindelse med rentefaldet. I stedet for at holde omkostningerne nede, forhindrer den foreningerne i at nyde godt af den lave rente på deres rentetilpasningslån.

Dermed har renteswappen en negativ værdi, der indregnet i regnskaberne koster store formuetab. Flere foreninger må i år nedskrive formuen med op til 50 pct.

Bombe under økonomien


..

Læs også