Fradrag for gaver til forskning

Efter et nyt lovforslag skal også personer kunne fradrage gaver til almennyttige foreninger, der bruger penge på forskning.

Med et nyt lovforslag fra 3. marts 2010 skal det være muligt for personer at opnå fuld fradragsret for gaver til almennyttige foreninger, der anvender deres midler til forskning.

Formålet med lovforslaget er det ganske enkle at tilvejebringe flere midler til det, der i lovforslaget omtales som ”almennyttig forskning”.

I skattelovene er der fastsat særlige regler om fradrag for gaver til almennyttige formål. Der kan altså opnås en skattelempelse, hvis man forærer midler til en almennyttig institution.

Et klassisk eksempel er gaver til foreningen Kræftens Bekæmpelse, der har til formål at bekæmpe sygdommen kræft.

De skattebegunstigende regler er baseret på et ønske om at øge bidrag til de almennyttige institutioner.

Et skattemæssigt fradrag vil erfaringsmæssigt normalt fremme offerviljen i befolkningen.

Nuværende regler


..

Læs også