Husk balancen i porteføljen

Når markerne har oplevet store udsving, som vi har set de senere år, er det ikke sikkert, at porteføljen fortsat lever op til den oprindelige målsætning i forhold til aktivfordeling og risiko.

Løbende rebalancering er en simpel og god metode til at optimere en porteføljes langsigtede afkast, samtidig med at risikoen styres. Ved at foretage en jævnlig rebalancering sikres det, at en del af gevinsten fra porteføljens mest stigende aktiver anbringes i de aktiver, der er steget knapt så meget, så den oprindelige aktivfordeling opretholdes.

I praksis indebærer dette ofte, at der flyttes kapital fra aktier til obligationer, da aktier historisk set har leveret det højeste afkast, og dermed med tiden vil skævvride porteføljens oprindelige aktivfordeling og dermed øge risikoen utilsigtet.

Selv om mange investorer efterhånden har får øjnene op for vigtigheden af en jævnlig rebalancering, så kan det være svært at afgøre, hvor ofte det egentligt er nødvendigt at gennemgå processen.

God tommelfingerregel

..

Læs også