Bonden har fået nok

Miljøregler: De danske landmænd er kastebold i det højspændte politiske spil om nye vandmiljøplaner. En østjysk svineproducent har fået nok. Den vrede landmand er derfor klar til aktioner - lovlige eller ulovlige - for at gøre danskerne klart, hvad der er ved at ske med erhvervet.

Frustrationerne og bekymringen er synlig, som han sidder der, bænket ved langbordet i det moderne køkken med udsigt til gårdspladsen på den velholdte landejendom. Eftermiddagskaffen damper i kopperne på bordet.

I det tilstødende kontor er arbejdsbordet fyldt med mapper, bunker af papirer og pc'en. Det meste af landmandens arbejdsdag bruges ellers ude i de tilstødende stalde og på markerne, men den seneste periode har han brugt mere tid end normalt ved skrivebordet. Her har landmanden regnet og regnet for at få overblik over de konsekvenser, som kommende miljøregler vil få for netop hans bedrift. Over hele landet har tusinder af landmænd i de lange vintermåneder på lignende vis arbejdet med lommeregner og forsøgt at overskue konsekvenser af de nye regelsæt.

For mange landmænd er bundlinjen i beregningerne, at politikerne nu er gået for vidt:

»Hvis samfundet vil af med os, skal det bare meldes klart ud. Så må vi indstille vores liv efter det. Men det er ikke de signaler, vi hører. Tværtimod siger politikere og andre meningsdannere, at Danmark også skal have et landbrug i fremtiden. Alligevel kommer der hele tiden nye stramninger og regler, som vi skal arbejde efter. Nok er nok. Vi kan ikke længere leve med den stil.«

Ordene kommer fra svineproducent Niels Blem Sørensen på bedriften Stenbrogaard ved landsbyen Jordrup nordvest for Kolding. Han har siden 2002 sammen med hustruen drevet landbruget med 250 ha jord og 500 søer, som er grundlag for en årlig produktion af 14.500 smågrise og 6.500 slagtesvin.

Niels Blem Sørensen valgte for et par år siden at lade sig vælge ind i bestyrelsen for den lokale landboforening. Han ville på den måde tage del i og få indflydelse på erhvervets udvikling. Nu erkender han, at det efterhånden er svært at bevare optimismen og gejsten.

»Jeg har nået et punkt, hvor jeg må sige stop. Og jeg er klar til at være med, hvis andre i vores erhverv har samme holdning. Tiden kan være kommet til at gennemføre aktioner - lovlige eller ulovlige - for at markere os og på den måde sikre, at befolkningen forstår, hvad vi siger. Tiden kan være inde til lukning af Lillebæltsbroen eller andet for at lade danskerne forstå, hvor alvorlig situationen er,« mener Niels Blem Sørensen.

Uklar hjælpepakke

..

Læs også