Inflationen i højeste niveau siden 2008

Med stigningen til 2,2 pct. er inflationen nået op på det højeste niveau siden december 2008.

- Det skal dog understreges, at denne stigning primært kan tilskrives effekter fra netop de højere energi- og fødevarepriser. Vi er fortsat af den holdning, at det underliggende prispres i dansk økonomi er yderst afdæmpet, holdt nede af lavere lønvækst og en generel fortsat overkapacitet i økonomien, skriver cheføkonom i Handelsbanken Jes Asmussen.

Ser man på inflationen renset for energi og uforarbejdede fødevarer, så var der da også tale om et fald i den underliggende inflation fra 1,7 pct. til 1,6 pct.

- Selv om vi fortsat ikke mener, at der er grund til at bekymre sig om risikoen for inflation i dansk økonomi, så peger udviklingen i årets første måneder dog på, at inflationen i dansk økonomi for året som helhed kommer til at være højere end tidligere antaget, hvilket vil påvirke reallønnen i negativ retning - specielt set i lyset at der er udsigt til relativt afdæmpede lønstigninger, konstaterer Jes Asmussen.

Læs også