Strid om særskat på pensioner

Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) vil meget snart fremlægge et lovforslag, som indfører en særskat på store pensionsudbetalinger. •Partiets miljøordfører, Eyvind Vesselbo, kalder det en tabersag, og Liberal Alliance vil have ministeren i samråd.

En særskat på store pensionsudbetalinger er lige på trapperne.

Det oplyser skatteminister Troels Lund Poulsen (V), som forventer, at loven bliver vedtaget inden sommerferien.

»Jeg regner med i løbet af kort tid at fremlægge et lovforslag om udligningsskatten, så loven kan vedtages inden sommerferien,« siger Troels Lund Poulsen

Han vil dog ikke oplyse, hvornår loven er planlagt til at skulle træde i kraft.

Særskatten er en del af regeringens og Dansk Folkepartis skattereform.

De har bebudet en skat på ca. 6 pct. på årlige pensionsudbetalinger på over ca. 360.000 kr. inklusive folkepension. Ifølge den oprindelige plan skulle særskatten allerede have været indført, men det har endnu ikke været muligt at finde en model, som virker i praksis.

Målet med særskatten er at sikre, at fremtidige pensionsudbetalinger bliver beskattet med samme sats, som pensionsopsparerne har fået i fradrag, da de indbetalte til pensionen. Men nogle opsparere kan komme til at betale mere i skat, end de har fået i fradrag - også hvis de foretager yderligere opsparing.

Udsat på ubestemt tid

..

Læs også