»Amagerbanken har ikke været direkte involveret…«

Bestyrelsesformand Niels Erik Nielsen på Amagerbankens generalforsamling den 22. marts 2010:


»Og så er der fortsat historierne om, at banken har lånt penge ud til folk, som aldrig burde være kunder i nogen bank. Amagerbanken har godt 120.000 kunder, heraf ca. 10.000 erhvervskunder, som banken gennem årene har haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med. Et meget lille fåtal af disse personer har af andre årsager været omtalt i pressen, og disse personer er åbenbart meget mere interessante end de 120.000 andre kunder i banken.

Lad mig slå to ting fast.

For det første: Banken har ikke ydet lån af nogen betydning til personer, der ikke har haft en reel formue, og som ikke har haft den nødvendige og dokumenterede finansielle styrke på det tidspunkt, hvor lånene blev bevilget, eller også har de haft en robust og troværdig, dokumenteret forretningsplan.

For det andet: Amagerbanken har ikke været direkte involveret i den efterhånden berømte personkreds, der har jongleret i de såkaldte pantebrevs- eller ejendomskarruseller, hvor personerne indbyrdes har handlet ejendomme og pantebreve til stadigt opskruede priser.«

Læs også