Bankdirektør i lånecirkus

Først solgte afdelingsdirektør i Amagerbanken private, dårlige pantebreve til et ejendomsfirma. Bagefter gav banken firmaet lån for 173 mio. kr.

Et vejlensisk ejendomsfirma indgik i 2008 en usædvanlig alliance med en afdelingsdirektør i Amagerbanken.

Først købte vejlenserne nødlidende pantebreve for 10 mio. kr. af privatpersonen Per Kirk-Andersen. Derefter fik de mulighed for at sende tabene tilbage til Amagerbankens bøger, idet de umiddelbart efter blev storkunder i banken, hvor Per Kirk-Andersen er afdelingsdirektør.

»Hvis bankdirektøren med forsæt har tørret et forventet privat tab af på Amagerbanken, er der tale om mandatsvig. Man kan altid diskutere, hvor sikkert tabet har været. Jo mere sikkert og forventeligt, tabet har været, des mere taler det for, at det er mandatsvig,« siger professor ved Aalborg Universitet og ekspert i økonomisk kriminalitet Lars Bo Langsted.

Per Kirk-Andersen kom til Amagerbanken i 2007 fra en direktørstilling i HSH Nordbank. Morgenavisen Jyllands-Posten kan i dag dokumentere, at han kort efter sammen med sin bekendte, Mads Mernild, købte for 20 mio. kr. pantebreve i Outlet Fyn, der havde en samlet gæld på 130 mio. kr.

Udlån på 173 mio. kr.


I løbet af foråret 2008 fik ejeren af centret, CFM International, svært ved at betale terminerne på pantebrevene, og Per Kirk-Andersen rykkede flere gange for pengene på vegne af sig selv og Mads Mernild. Samtidig passede han sit job som afdelingsdirektør i Amagerbanken, hvor han i juni deltog i forhandlingen om en låneaftale med ejendomskoncernen Enqel, der hidtil havde været kunde i blandt andet Fionia Bank. Låneaftalen blev fulgt op af flere andre, og fra pantebrevshandlen i juni 2008 og frem til februar 2009 lånte Amagerbanken således 173 mio. kr. ud til vejlenserne.

Nogle af de penge kunne Enqel bruge til at nedtone de tab, selskabet havde fået på de pantebreve, som Per Kirk-Andersen havde solgt dem.

Investeringen viste sig nemlig hurtigt at være nødlidende, idet Outlet Fyn blev solgt på tvangsauktion i marts 2009, hvor pantebrevene blev forvandlet til værdiløst papir.

Professor og ekspert i selskabsret Paul Krüger Andersen fra Aarhus Universitet vurderer, at sagen hurtigt kan få konsekvenser for Per Kirk-Andersen.

Sag for bestyrelsen


»Hvis beskrivelsen er korrekt i den forstand, at formålet med lånet var at købe Per Kirk-Andersens nødlidende pantebreve, har han misbrugt sin stilling som afdelingsdirektør til egen fordel. Det må antagelig i første række få nogle ansættelsesmæssige konsekvenser, som bestyrelsen må forholde sig til,« siger Paul Krüger Andersen.

Enqel-koncernen kom ud af 2008 med et underskud på 65 mio. kr., og tabene er fortsat siden, så koncernen i dag holdes flydende på Amagerbankens finansielle velvilje.

Direktør kræver forklaring


Adm. direktør Jørgen Brændstrup er overrasket over avisens afsløringer.

»Ingen medarbejder i Amagerbanken må handle pantebreve uden aftale med banken. Og helt naturligt må man under ingen omstændigheder handle med bankens kunder. Sagen er helt ny for mig. Jeg vil nu bede om en redegørelse fra Per Kirk-Andersen,« siger Jørgen Brændstrup.Side 8-9

Læs også