Gods politianmeldes for svineri

Overgaard Gods anmeldes for at have nedpløjet 20.000 tons gipsaffald.

Arkivfoto: Henning Bagger Arkivfoto: Henning Bagger

Overgaard Gods bliver politianmeldt af Randers Kommune, fordi godset uden tilladelse har pløjet 20.000 tons gipspladeaffald ned i dets jorder ved Mariager Fjord. Randers Kommune fastslår, at miljølovgivningen er overtrådt.

”Vi har stoppet den aktuelle udspredning af affaldet på jorden, og når vi nu indgiver en politianmeldelse, er det fordi, det er de midler, vi har i et retssamfund til at få afklaret, om godsets handlinger i givet fald skal have nogle strafferetslige konsekvenser,” siger Kasper Fuhr Christensen (SF), formand for miljø og teknikudvalget i Randers Kommune...

Læs også