Danskernes lånelyst stiger

Men bankerne fastholder stramme regler for udlån, fastslår Nationalbanken.

Det viser Nationalbankens udlånsundersøgelse fra 1. kvartal. Samtidig viser undersøgelsen, at såvel privatpersoners som erhvervenes efterspørgsel efter udlån er stigende. Bankerne holder dog fast i den stramme kreditpolitik, fastslår Nationalbanken.

- For 4. kvartal i træk er kreditpolitikken over for erhverv uændret. Det betyder, at institutterne fastholder de stramninger, som de foretog i 2008 og i begyndelsen af 2009. Institutterne svarer næsten samstemmende, at kreditpolitikken er fastholdt. Kun enkelte institutter angiver, at de har foretaget mindre stramninger i 1. kvartal 2010, skriver Nationalbanken i sin udlånsundersøgelse. Pengeinstitutterne skriver, at de også i 2. kvartal venter at fastholde den nuværende kreditpolitik.

Hvert kvartal besvarer kreditcheferne i de største danske penge- og realkreditinstitutter spørgsmål om ændringer i deres kreditpolitik. Og på baggrund af svarene udarbejder Nationalbanken sin udlånsundersøgelse.

Mindre tab

..

Læs også