Landbruget er kørt fast

Investering Handlen med landbrugsejendomme og byggeriet af nye stalde er gået i stå.

Lige nu burde de dygtigste danske landmænd i stort tal benytte sig af krisen til at bygge nye stalde og overtage nødlidende bedrifter. Priserne på både håndværkere og landbrugsejendomme er de seneste to år raslet ned, hvilket åbner gyldne muligheder for landmænd med en sund økonomi.

Realiteten er imidlertid, at udviklingen i erhvervet stort set er gået i stå. Der bygges næsten ingen stalde, og der handles stort set ingen større landbrugsbedrifter.

Det kan undre, da en betydelig del af de danske landbrugsbedrifter reelt er økonomisk dødsdømte med en giftig kombination af høj gæld og svage driftsresultater.

Disse bedrifter skal overtages af andre, dygtigere landmænd. Sådan er udviklingen i erhvervet forløbet i årtier. Lige nu er udviklingen imidlertid afløst af en ildevarslende stilstand.

Få har råd til at udvide

..

Læs også