Bank-kunder taber klagesager

Ni nye kendelser fra Pengeinstitutankenævnet friholder Roskilde Bank for erstatningsansvar over for kunder, der havde investeret i bankens aktier. Klagerne burde selv have været klar over, hvilken risiko de løb ved at købe aktier og ved at låne penge til købet, hedder det.

En stribe kunder i den krakkede Roskilde Bank får ikke dækket deres tab efter at have investeret i bankens aktier.

Det har Pengeinstitutankenævnet fastslået i ni nye kendelser, som alle friholder banken for et erstatningsansvar.

Sagerne falder i tre hovedgrupper: Nogle handler om almindelig investering i bankens aktier, andre om investering for lånte penge, mens den tredje gruppe er fra kunder, som klager over, at de ikke blev rådgivet til at sælge deres aktier.

Kritik - men frikendelse


..

Læs også