Ministeren forsvarer pakken

I landbrugets rækker er der stor utilfredshed med regeringens hjælpepakke til erhvervet. Fødevareminister Henrik Høegh (V) svarer her på kritikken:

I sænker jordskatterne. Det giver en årlig nettolettelse på 400 mio. kr. i 2011 og 2012. Derefter neutraliseres effekten af stigende pesticidafgifter og kvælstofkvoter. Fra 2013 er effekten nul?

»Det er korrekt.«

Lempelsen i 2011 og 2012 finansieres ved at hæve finanssektorens lønsumsafgift med 1 mia. kr. Kritikerne mener, det bliver kunderne - herunder landmændene - der kommer til at betale denne milliard i form af højere renter og bidragssatser?

»Jeg kan ikke svare på, hvordan finanssektoren vil håndtere lønsumsafgiften. Vi skulle finde en finansiering af jordskattelettelsen. Uden den finansiering havde det været nødvendigt at hæve landbrugets tilbagebetaling (via forhøjede pesticidafgifter og kvælstofkvoter, red.) i 2012 og 2013.«

Økonomer påpeger, at jordskattelettelsen kapitaliseres og fører til lidt højere jordpriser - ganske som det sker med hektarstøtten fra EU. Dvs. den langsigtede effekt af jeres tiltag bliver, at unge og ekspansive landmænd skal betale højere priser for landbrugsjord og dermed får højere gæld og renteudgifter?

»Virkeligheden er, at jordpriserne falder. Efter to år bliver effekten af jordskattelettelsen udlignet ved blandt andet højere pesticidafgift, som også er en skat på at dyrke jorden. Vi prøver at få flest muligt helskindet gennem krisen og bevare arbejdspladser.«

Flest muligt, siger du. Kritikerne mener, I skulle fokusere på, at få de dygtigste igennem krisen via målrettede tiltag frem for generelle skattelettelser?

»Trods vores tiltag vil der komme tvangsauktioner. Der vil ske en sortering.«

Omkring vandmiljøplanerne fastslås det i hjælpepakken, at de grundlæggende miljømål står fast. Udledningen af kvælstof fra landbruget skal ned. Det eneste I lover er, at I vil tænke jer om, inden I handler. Er det korrekt opfattet?

»Det nye er, at vi laver både erhvervs- og samfundsøkonomiske konsekvensberegninger. Samtidig vil vi undersøge, hvordan og hvor hurtigt, landene omkring os håndterer vandplanerne. Endelig erkender vi, at vi bliver nødt til at overveje brug af undtagelsesbestemmelsen (at udskyde målopfyldelsen til 2021 eller 2027) i visse dele af landet. Partierne bag hjælpepakken er blevet meget opmærksomme på, hvor stor betydning landbruget har for beskæftigelsen i landdistrikterne. Det er nyt.«

Men målet om at reducere kvælstofudledningen 19.000 tons står fast?

»Det er korrekt. Men der er mange måder at nå målet på. Vi skal gøre det på en måde, så det skader landbruget mindst muligt og sikrer, at der stadig kan drives landbrug i hele landet.«

De øvrige elementer i pakken kan forekomme noget uhåndgribelige. I vil på forskellige områder igangsætte udredningsarbejder, lave analyser, tage initiativer, nedsætte udvalg osv. Fugle på taget, siger kritikerne. Hvad siger du?

»Det er korrekt, at nogle elementer kræver yderligere analyser. Jeg vil gå i spidsen for at sikre, at disse processer kommer til at køre hurtigt.«

Kritikerne af hjælpepakken mener, den er uden reelt indhold. De hævder, at pakkens primære formål er at dæmpe utilfredsheden blandt Venstres vælgere i landdistrikterne?

»Det væsentligste for mig er, at vi giver erhvervet en økonomisk håndsrækning og tager en tænkepause m.h.t. vandplanerne. Dertil kommer, at hjælpepakken afspejler en voksende erkendelse af landbrugets betydning for samfundsøkonomien.«

Læs også