Kort nyt - Erhverv & økonomi

Hjælpepakke er ikke nok Den gigantiske lånepakke, som er på vej til Grækenland, er måske ikke nok.

Det frygter storinvestoren George Soros, som tvivler på, at det holder Athen fra at ryge i en gældsspiral. Ifølge Soros bør EU strikke en garantiordning sammen, som gør det muligt for Grækenland og andre euro-lande at låne til favorable renter. EU og Den Internationale Valutafond, IMF, har besluttet at give grækerne mulighed for at låne i alt 330 mia. kr. Eurolandene vil udlåne 220 mia. kr. til 5 pct. i rente, mens Grækenland kan få et lån på 110 mia. kr. hos IMF til en noget lavere rente. Finansmarkederne har reageret positivt ved at sende renten på kortfristede græske gældsbeviser ned. Grækenlands statsgældskontor skal i år låne ca. 400 mia. kr. for at vedligeholde en gæld, som i år passerer 2.200 mia. kr. Grækenland har forpligtet sig til at nedbringe underskuddet på de offentlige finanser fra 12,7 pct. af BNP i 2009 til 8,7 pct. i år. I 2012 skal underskuddet være nede på 3 pct. af BNP.

brahm

Skattepakke skal lindre


..

Læs også