USA: Industriproduktion skuffer i marts

Den amerikanske industriproduktion skuffer i marts. Produktionen steg med blot 0,1 pct. mod en ventet stigning på 0,7 pct. ifølge medianen af en rundspørge foretaget af Bloomberg News blandt 77 analytikere.

Foto: Colourbox Foto: Sebastien LAPEYRERE

Estimaterne lå i intervallet fra en stigning på 0,3 pct. til en stigning på 1,2 pct., og gennemsnittet var en stigning på 0,7 pct.

Heller ikke kapacitetsudnyttelsen levede op til forventnignerne. Den amerikanske industi udnyttede kapaciteten med 73,2 pct., hvilket var 0,1 pct.point mindre end ventet. Her lå estimaterne i intervallet fra 73 pct. til 73,5 pct., og gennemsnittet var 73,3 pct.

Måneden før steg industriproduktionen 0,3 pct., mens udnyttelsesgraden var 73.

Læs også