Sagt af Gunnar Andersen:

I rapporten står, at der er en udbredt national despekt for love og regler. Det er en meget alvorlig dom.

Kommissionen interviewede 147 mennesker, og ikke et eneste af dem ville påtage sig nogen form for skyld. Ikke ét. Ikke alle 147 havde et ansvar, men mange havde.

Når folk læser rapportens konklusioner, vil de blive chokerede. Jeg tror, at det vil tage år at genopbygge tilliden og troværdigheden og overbevise omverden om, at vi opbygger en sund finansiel sektor, at vi overholder reglerne, at de bliver håndhævet med styrke, og at brud på reglerne vil have alvorlige konsekvenser.

Vi skal være mere udfarende, mere aktive, og vi skal give et klart indtryk af, at der bliver slået hårdt ned over for brud på reglerne.

Hele nationen levede i en surrealistisk verden. Ingen ville have deres drømme knust og modstod derfor alle fakta. Vi er nødt til at blive bedre til at kritisere os selv og tage imod konstruktiv kritik fra andre

Læs også