Landbrugere er truet af rentedød

Banker og realkreditinstitutter strammer renteskruen på landmændene. Finanssektoren skal spare op til kommende tab på det kriseramte erhverv. Men netop stigende renteudgifter kan forstærke landbrugets krise og dermed tabsbølgen.

Danske landmænd får rentesmæk i milliardklassen. Banker og realkreditselskaber har i denne tid travlt med at hæve renter og bidragssatser for flertallet af deres landbrugskunder.

Renterne på landmændenes banklån hæves typisk 0,5-2,0 pct.point. Enkelte landmænd rammes af rentestigninger på helt op til 3 pct.point. Samtidig hæver flere realkreditinstitutter bidragssatserne omkring 0,3 pct.point.

Samlet set medfører disse stigninger en merudgift i milliardklassen for det kriseramte erhverv, der har en gæld på 350 mia. kr.

De stigende rente- og bidragssatser er udløst af landmændenes 2009-regnskaber, der er præget af massive underskud. De afsluttes i stort tal i disse uger og lægges ind i bankernes såkaldte rating-systemer, hvorefter den enkelte landmand bliver risikovurderet.

I vurderingen indgår også de stærkt faldene priser på landbrugsejendomme. Resultatet er, at størstedelen af landmændene får rentestigninger, fordi det er blevet mere risikabelt at låne penge ud til dem.

Sparer op til tab


..

Læs også