Tillykke med skattelettelsen!

Pension Diskussionen om udligningsskatten truede reelt regeringen. Hvorfor mon?

Jeg siger ikke, det er min skyld eller fortjeneste, men det er da påfaldende? I kan da godt se sammenfaldet?

Ikke?

Det, jeg på ujysk hentyder til, er, at jeg i sidste uge efterlyste en beslutning om den såkaldte udligningsskat, der skal ramme folk med relativt store pensionsudbetalinger.

Beslutningen kom i denne uge, og som jeg foreslog - ja der var den igen, men jeg har faktisk boet og arbejdet i København - så bliver ordningen aftrappet væsentligt hurtigere end oprindeligt planlagt, nemlig i løbet af blot ni år.

Som det ser ud nu, rammes 31.000 med samlede indtægter over ca. 362.800 kr. om året af en ekstra topskat på 6 pct. Det skulle indbringe statskassen ca. 35 mio. kr. om året.

Men lad os ikke dvæle alt for meget ved detaljerne.

Det interessante er, at en skat, der rammer en gruppe, der reelt kommer til at betale mindre end før reformen! kan skabe så meget diskussion, at regeringens eksistens kommer i fare.

Dividerer man de 35 mio. kr. med de 31.000 skatteydere, finder man frem til, at de i gennemsnit skal af med 1.129 kr. i udligningsskat om året.

Men samlet set kommer de med meget få undtagelser til at betale mindre i skat end før skattereformen. For skatten under de 362.800 falder jo markant for pensionister som for alle andre.

Jeg er ikke alene i min undren og fik bl.a. denne mail fra en trofast læser, som vi kan kalde Knud:

Han skriver bl.a.:

»Vi er selv et pensionistægtepar, der lige holder os under 120.000 kroners grænsen i indtægter ved siden af pensionen. Det vil sige, vi får pensionstillæg, hvilket vi selvfølgelig er glade for. Til gengæld har vi været så heldige/uheldige at tjene 20.000 kr. på aktier i år. Hvis vi sælger dem, vil staten i første omgang tage 30 pct. af vores pensionstillæg og 28 pct. i aktieskat. Se det kan kaldes beskatning. Derfor undrer det mig, at du "piver" over 5-6 pct.«

Jeg tror på ingen måde, Knud er alene. I min nærmeste omgangskreds er der flere enlige uden andre indtægter end folkepensionen.

De har en indtægt på 133.272 kr. om året før skat!

Da skattereformen blev lanceret, blev der udsendt en lang række oplysninger om, hvilke konsekvenser den ville få. Som eksempel brugte man såkaldte modelfamilier.

I får den lige i runde tal.

Familier med to i arbejde, parcelhus og indtægter over en mio. kr. scorede godt 30.000 på reformen. Den enlige pensionist 400 kr.!

Den lader vi lige stå et øjeblik.

Jeg har oplevet det før.

Skriv ”pension”, kombiner det med ”skat”, og læg så lige ordet ”rammer” oveni. Så går det stærkt.

Personligt finder jeg den nye model for udligningsskat fornuftig. Det var, hvad der kunne lade sig gøre i den politiske virkelighed, der er i dag. At jeg så synes, man skulle have opgivet den helt, skyldes udelukkende, at jeg mener, det er usundt at gøre forskel på almindelig løn og pensionsløn, som man selv har optjent.

Men stop nu her!

For de relativt store pensionsformuer ville jo være langt mindre, hvis skattevæsenet ikke havde betalt næsten 60 pct. af dem.

Et eksempel. En person, der betaler topskat, har 100.000 kr. til rådighed og kan vælge at investere dem. Før skattereformen kunne vedkommende indbetale 250.000 kr. på en ratepension. Han skulle kun sætte de 100.000 kr. i spil, resten betalte skattevæsenet. For 100.000 kr. kunne han altså prale af at have en ”formue” på 250.000 kr.

Med den nye skattereform er den fidus knapt så god. Nu kan han kun prale af at have 200.000, for nu betaler skattevæsenet altså kun ca. 50 pct. mod 60 pct. før.

Så når formuen er pustet op af skattefradrag, er det så ikke helt fair, at Skat tager noget af luften ud af den igen?

Se mig i øjnene! I ved, jeg har en pointe.

Skattereformen er et politisk bevidst valg. Det bevidste består i at belønne folk, der er i arbejde. Det betyder i sagens natur, at jo mere man tjener, jo større lettelse får man.

Vi tager den lige igen, for ”pension”, ”skat” og ”rammer” vækker nogle emotioner i os. Her har vi gået og »knoklet et helt liv, så er vi i vores gode ret til…« osv. osv.

Jeg beder blot om at huske proportionerne.

For uanset om I bliver ramt af udligningsskatten, så husk, at jeres topskat faktisk falder fra 59 til 57,5 pct., og at den skat, der ligger derunder falder, så I får en reel skattelettelse.

Hvis I er i tvivl, så tag evt. en snak med Knud eller en enlig pensionist, der kun har sin folkepension.

Tillykke med skattelettelsen. Husk at nyde den, mens tid er...

Læs også