Hjælp fra ekssamlever

Datoen for indgåelse af en aftale om pengeoverførsel ved samlivsophævelse spiller en afgørende rolle for beskatningen.

? Jeg er for nylig flyttet fra en mand, som jeg har boet sammen med i en del år. Vi har ikke været gift, og har altså levet papirløst.

Min samlever er velhavende, og før jeg flyttede, lovede han at give mig en sum på 1 mio. kr. Min mand har været syg i en lang periode, hvor jeg har hjulpet ham meget. Det er baggrunden for summen. Vi er skiltes i fordragelighed, og min samlever er indstillet på at hjælpe mig, det han kan.

Jeg vil gerne spørge, om jeg skal beskattes af beløbet på 1 mio. kr.?

S.

! Det spørgsmål, som De rejser, er ikke helt ukompliceret. Jeg henviser til omtalen andetsteds på siden.

Jeg har ikke nogen mulighed for at vurdere, om De under De givne omstændigheder vil kunne rejse et krav om kompensation mod Deres tidligere samlever. Hvis beløbet på 1 mio. kr. må anses som en sådan kompensation, er beløbet skattefrit for Dem.

Hvis beløbet ikke kan anses som en kompensation, bliver det afgørende for beskatningen, om De har fået tilsagn om beløbet, dvs. om gaven er ydet før eller efter ophævelsen af den fælles bopæl.

Har De modtaget tilsagnet om gaven før ophævelsen af den fælles bopæl, skal De svare afgift af beløbet med 15 pct. af den del af beløbet, der overstiger 58.700 kr.

Har De først modtaget tilsagnet efter ophævelsen af den fælles bopæl, skal De svare indkomstskat af det fulde beløb.

Jeg vil anbefale Dem at få en advokat til at vurdere, om beløbet kan anses som en skattefri kompensation, og, i benægtende fald, om beløbet er ydet før ophævelsen af fælles bopæl.

Læs også