180 dage uden skat

Hvis en udlandsdansker køber fast bopæl i Danmark, kan vedkommende opholde sig i Danmark op til 180 dage uden at blive skattepligtig i Danmark.

Jeg har hørt, at Skat i flere tilfælde skulle give tilladelse til, at udenlandsdanskere (som er pensionister), og som har boet i udlandet i mange år, har fået godkendt at købe en helårsbolig eller andelsbolig i København eller omegn mod kun at benytte den højst to gange tre måneder om året.

Er De bekendt med sådanne tilladelser, og i så fald er det Skat, eller er det kommunen, man skal søge om tilladelse til en sådan ordning for at være på den sikre side.Med venlig hilsenE.D.

! Jeg forstår Deres brev således, at De spørger til, hvorvidt det er muligt for udlandsdanskere at købe en fast ejendom eller en andelsbolig i Danmark, uden at der indtræder fuld skattepligt til Danmark. De henviser i den forbindelse til en praksis for udlandsdanskere, som har boet i udlandet i mange år.

Besvarelsen af det spørgsmål, som De rejser, beror på en vurdering af en række konkrete omstændigheder i den enkelte sag, og selve problemstillingen, herunder retsreglerne på området, er ikke helt ukompliceret.

Helt summarisk kan jeg dog oplyse følgende:

Reglerne om indtræden af fuld skattepligt til Danmark er anderledes - og noget mere lempelige - end reglerne om ophør af skattepligt til Danmark. Det er - lidt populært sagt - nemmere at undgå skattepligt til Danmark ved indrejse end ved udrejse.

For udlandsdanskere, der i perioden forud for købet af en bolig i Danmark ikke har været fuldt skattepligtige til Danmark, men til udlandet, skal spørgsmålet om eventuel fuld skattepligt til Danmark vurderes efter reglerne om (gen)indtræden af skattepligt til Danmark.

I grove træk er reglerne her således, at en person er fuld skattepligtig til Danmark, hvis personen har bopæl her i landet (”bopælsreglen”) eller opholder sig her i landet (”opholdsreglen”) i et tidsrum af mindst seks måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende.

Hvis en udlandsdansker får bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder der først fuld skattepligt til Danmark efter ”bopælsreglen”, når udlandsdanskeren tager ophold her i landet. Et kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende anses ikke som et ophold, der efter loven giver anledning til fuld skattepligt.

Bopæl og ophold


..

Læs også