Kort nyt - Erhverv

Stilhed i skurvognene Byggeriet har sagt farvel til 18 pct. af medarbejderne i løbet af det seneste år. Især nybyggeriet lider. Der er halvtomt i skurvognene landet over, og det er ikke mange nye byggepladser, der dukker op i landskabet i disse dage.

Beskæftigelsen i den danske byggebranche er på et meget lavt niveau, viser tal fra Danmarks Statistik. Dog steg beskæftigelsen med 1,2 pct. fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. I løbet af det seneste år er antallet af byggeriarbejdere faldet med 18 pct. svarende til 29.000 beskæftigede.

Google overrasker


..

Læs også