Hjælp fra ekssamlever

Datoen for indgåelse af en aftale om pengeoverførsel ved samlivsophævelse spiller en afgørende rolle for beskatningen.

Spørgsmål: Jeg er for nylig flyttet fra en mand, som jeg har boet sammen med i en del år. Vi har ikke været gift, og har altså levet papirløst.

Min samlever er velhavende, og før jeg flyttede, lovede han at give mig en sum på 1 mio. kr. Min mand har været syg i en lang periode, hvor jeg har hjulpet ham meget. Det er baggrunden for summen. Vi er skiltes i fordragelighed, og min samlever er indstillet på at hjælpe mig, det han kan.

Jeg vil gerne spørge, om jeg skal beskattes af beløbet på 1 mio. kr.?

S.

Svar

..

Læs også