DI: Unfair marked for lederkurser

Aftale gør det svært for private at komme ind på det offentlige kursusmarked, mener DI.

ANDREASEN CARSTEN

Når ledere i børnehaver, plejehjem og andre offentlige institutioner efteruddanner sig, sker det efter al sandsynlighed på kurser, som er udbudt af en offentlig virksomhed. De private udbydere har nemlig besvær med at komme ind på markedet for offentlig lederuddannelse.

Det viser en rundspørge foretaget af DI Videnrådgiverne til de af DI's medlemsvirksomheder, som er godkendt til at efteruddanne offentlige ledere under Den Offentlige Lederuddannelse, DOL. 10 af udbyderne svarede på rundspørgen, og kun 1 af dem havde holdt et kursus i DOL-regi...

Læs også