Sparekassernes synderegister

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har påbudt tre fonde straks at stoppe deres direkte støtte af tre børnoterede pengeinstitutter.

Fonden for Sparekassen Himmerland

I et brev fra Erhvervs- og Selskabstyrelsen den 23. marts 2010 står der følgende:

»Fondsbestyrelsen skal derfor fremover ophøre med at foretage uddelinger til sparekasseaktieselskabet.«

»...fonden har afholdt omkostninger til medarbejder-pc for sparekassens ansatte samt givet tilskud til overtagelse af St. Brøndum Sparekasse. Herudover oplyses det, at fonden har givet tilskud til studieture for sparekasseaktieselskabets bestyrelse i 2007 og 2008 samt tilskud til personalearrangement for sparekassens ansatte. De nævnte omkostninger skal efter styrelsens opfattelse betragtes som almindelige driftsaktiviteter for sparekasseaktieselskabet, hvorfor de ... ikke er omfattet af fondens uddelingsbestemmelser.«

»Bestyrelsen bør fremover sikre en mere afbalanceret uddeling henset til fondens formål.«

»Af fondens uddelinger på i alt 24.739.255 kr. i 2008 ses de ca. 23 mio. kr. at være uddelt til sparekassen.«

Advokat Bo Holse skriver på vegne af sparekassen i et brev til fondsbestyrelsens formand, Kristian Skovhus, den 20. august 2009:

»Vi er derfor af den opfattelse, at styrelsens kritik er uberettiget og formentlig stammer fra det politiske pres, der er opstået i kølvandet på det misbrug, der muligvis er sket i andre fonde.«

--

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har desuden overstreget flere oplysninger i rapporterne omkring Sparekassen Himmerland med henvisning til:

Offentlighedslovens § 2, stk. 1, hvor der står, at offentlighedsloven ikke gælder inden for strafferetsplejen. Det betyder, at politiet også efterforsker en eller flere sager vedrørende sparekassen. Sparekassen og fonden har tidligere afvist at have lavet kursmanipulation i samarbejde med Ebh-koncernen.

Fonden for Sparekassen Lolland

I et brev fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22. februar 2010 står der følgende:

»Uddelinger og tilskud eller lignende til Sparekassen Lolland A/S skal straks ophøre.«

Sparkassen Lolland fik blandt andet i 2008 2,6 mio. kr. til branding af sparekassen.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har desuden overstreget flere oplysninger i rapporterne omkring Lolland med henvisning til:

Offentlighedslovens § 2, stk. 1, hvor der står, at offentlighedsloven ikke gælder inden for strafferetsplejen.

Fonden for Sparekassen Svendborg

I et brev fra Erhvervs- og Selskabstyrelsen den 23. marts 2010 står der følgende:

»Bestyrelsen skal fremover ophøre med at foretage uddelinger til sparekasseaktieselskabet.«

Blandt flere ulovlige handlinger i fondsbestyrelsen nævner styrelsen blandt andet en kapitalforhøjelse i Svendborg Sparekasse den 16. februar i år, hvor fonden købte nye aktier for 33,7 mio. kr. Prisen var imidlertid alt for høj, idet fonden betalte en overpris på mere end 5 mio. kr., og så er der tale om direkte støtte til sparekassen, hvilket »anses for at være i strid ved fondens vedtægter og lov om erhvervsdrivende fonde,« skriver styrelsen.

Den 8. april skrev fondsbestyrelsesformand Arne Knudsen, at påbuddet vil blive drøftet på det næste bestyrelsesmøde:

»I udgangspositionen vil det blive overvejet at indbringe afgørelsen for domstolene, idet vi ikke mener, at afgørelsen er korrekt.«

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har desuden overstreget rigtig mange oplysninger i rapporterne omkring Svendborg med henvisning til:

Offentlighedslovens § 2, stk. 1, hvor der står, at offentlighedsloven ikke gælder inden for strafferetsplejen.

Fonden for Morsø Sparekasse og Spar Vest Fonden

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er endnu ikke færdig med at gennemgå forholdene i disse fonde, hvor der sandsynligvis vil blive rejst en hård kritik af ledelsen. Morgenavisen Jyllands-Posten har tidligere afdækket, hvordan formanden for Spar Vest Fonden solgte en ejendom til 15,8 mio. kr. til fonden.

Morsø Sparekasse fik i 2008 et tilskud på 93 mio. kr. fra Morsø Sparekasse Fonden, hvilket også ventes at medføre skarp kritik.

Læs også