Sparekassen Himmerlands direktør: »Alt er i skønneste orden«

Sparekassen Himmerlands direktør, Svend Jørgensen, er sikker på, at sparekassen har handlet fuldt lovligt.

Direktør Svend Jørgensen i Sparekassen Himmerland tager det med ophøjet ro, at hans arbejdsgiver ikke længere må give ham et årligt milliontilskud til driften af den børsnoterede sparekasse:

»Erhvervs- og Selskabsstyrelsen siger, at det er helt i orden, det vi har gjort, men vi må ikke gøre det fremover. Det tager vi til efterretning og retter os efter, men vores rådgivere er uenige. Derfor vil vi på det næste møde i fondens bestyrelse til maj drøfte, om vi skal stævne styrelsen.«

Vil det sige, at du mener, at I ikke har gjort noget galt?

»Ikke desto mindre står der i afgørelsen, at det er i orden, det vi har gjort. Vi må bare ikke gøre det igen.«

Der står ikke, at det har været i orden?

»Det er sådan, vi opfatter det, og der skal ikke laves noget om.«

Er det, fordi I har været i god tro?

»Det kan du sige. Ifølge det brev, der kom, var alt i den skønneste orden. Der stod, at vi ikke måtte dele penge ud til sparekassen fremover, så vi betragter det brev som en tilkendegivelse af, at alt, hvad vi har gjort, er i den skønneste orden.«

Der står, at I har udbetalt 23 mio. kr. som I ikke må udbetale fremover. Er det ikke et problem?

»Det er over to år i 2007 og 2008.«

Men det er vel stadig mange penge?

»Nej, det synes jeg ikke.«

Du vil altså ikke anerkende, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mener, at I har gjort noget ulovligt?

»Nej. Hvis det var ulovligt, skulle vi jo lave det om.«

Det skal I jo også?

»Det skal vi da ikke.«

I må ikke gøre det igen?

»Hvis det var direkte ulovligt, skulle det laves om bagud.«

Når noget er i strid med loven, er det vel ulovligt?

»Det er, fordi du vil se problemer i det. Vi har fået at vide, at det, vi har gjort, er 100 pct. orden. Vi må bare ikke gøre det fremover.«

Det ændrer ikke ved, at det har været i strid med loven?

»Det er en strid om ord. Vi betragter det ikke desto mindre som en tilkendegivelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af, at alt er i den skønneste orden.«

Læs også