SAS: Usikkerhed om emission er en købsmulighed

Med en kapitaltilførsel på fem milliarder kroner er konkursrisikoen hos SAS reduceret betydeligt, og det bør afspejle sig i aktiekursen.

Det vurderer Aktieugebrevet, der sætter kursmålet på seks måneders sigt til 1,2 kr. mod en slutkurs fredag på 0,93 kr.

- På den helt korte bane ser vi en risiko i, at tegningsbankerne måske kan trække deres garantitilsagn. Ifølge prospektets side 140 kan emissionsbankerne tilbagekalde deres garanti, hvis der efter bankernes egen vurdering indtræffer uforudsete begivenheder, eksempelvis ændrede udsigter for selskabet og de finansielle markeder. I den aktuelle situation med nedlukningen af det europæiske luftrum kan man ikke udelukke, at emissionsbankerne vil udnytte deres ret til at opsige garantien. Det forventer vi dog ikke vil ske, skriver ugebrevet...

Læs også