Hop med på den digitale servicevogn

Danskerne er i dag et af verdens mest digitale folkefærd. Det går for langsomt med at afskaffe dobbeltarbejdet, hvor virksomhederne indberetter de samme oplysninger til flere myndigheder.

De fleste dage bruger jeg som regel så megen energi på at være irriteret på computeren, at jeg tit glemmer, hvor meget lettere livet er blevet med den. For uanset dokumenter, der uden grund lukker ned, inden man har gemt dem. Og uanset servere, der crasher, når man allermest har behov for at komme på nettet, så har computeren ændret den måde, vi arbejder og lever på. Danskerne og ikke mindst de danske virksomheder har i dén grad taget computeren og it til sig, så vi i dag er et af verdens mest digitale folkefærd.

Den digitale revolution har givet store effektiviseringsgevinster, og tempoet i kommunikationen og informationsstrømmen er eksploderet. Det gælder i høj grad også for kommunikationen og servicen mellem virksomheder og de offentlige myndigheder, som også er kommet godt med på den digitale servicevogn. Der er meget at hente - for jo flere indberetninger eller kontakter til myndighederne, der kan klares med et klik frem for telefonopkald og konvolutter, jo mere tid har virksomhederne til at bruge kræfter på deres kerneforretning - at drive en virksomhed.

De seneste år er der opstået masser af både private og offentlige digitale løsninger. Mange af løsningerne er kendetegnet ved, at de er opstået efter behov og gode ideer rundt omkring i de forskellige virksomheder og forvaltninger. Det er der sådan set ikke noget underligt i. Gode ideer opstår som regel hos dem, der beskæftiger sig med problemstillingerne til dagligt. Men det betyder samtidig, at løsningerne er fragmenterede - og ikke umiddelbart kan anvendes i samspil med hinanden. Så de offentlige myndigheder har en vigtig opgave med at sikre, at de digitale løsninger tænkes sammen i et effektivt system. Udviklingen er i gang - mest succesfuldt med den digitale signatur som fælles ”sign in” for alle indberetninger til det offentlige. Men der er stadig rum og behov for forbedringer.

Tag eksempelvis Virk.dk - den samlede indgang for virksomhedernes digitale kommunikation med det offentlige. Det er en stor styrke, at vi har fået en samlet indgang for virksomhederne, og der arbejdes i øjeblikket med at udvikle en personlig side, så portalen genkender virksomheden, når den logger ind. Dermed slipper virksomheden for en masse indtastning af stamoplysninger, hver gang der skal indberettes, og samtidig giver det mulighed for at lade informationen flyde den anden vej - så portalen som en service minder virksomheden om, når indberetningsfrister nærmer sig. Men der er også behov for flere såkaldte system-tilsystem løsninger, så virksomheden i stedet for at taste oplysninger ind kan overføre dem direkte fra deres egne systemer.

Og så skal kommunerne med på den digitale servicevogn.

Der er stadig områder, hvor virksomheder ikke kan indberette digitalt, og det efterslæb skal indhentes i kommunerne. Især set i lyset af målsætningen om, at al kommunikation mellem virksomheder og det offentlige skal kunne foregå digitalt i 2012. Men det er ikke nok bare at smide indberetningen ud i cyberspace. Det er afgørende, at kommunerne får lavet fælles digitale løsninger, der sikrer samspil mellem indberetninger og kommunens egne systemer. I dag er der stadig eksempler på, at virksomhederne først taster oplysningerne ind på Virk.dk, hvorefter kommunerne selv taster dem ind i egne systemer.

Endelig er der behov for at knæsætte princippet om én indberetning, én gang, ét sted. Der er stadig for mange tilfælde, hvor virksomhederne indberetter de samme oplysninger til flere myndigheder, og det går for langsomt med at få afskaffet dette dobbeltarbejde. For eksempel har det offentlige indkomstregister været i drift i to år, uden at vi for alvor har høstet frugterne af datamaterialet. Og vi mangler stadig et konkret bud på, hvordan regeringen vil følge op på deres løfte i afbureaukratiseringsplanen om at skabe overblik i de data, som virksomhederne indberetter til det offentlige.

Vi bryster os af at være en af de mest it-parate nationer i verden, og det er der god grund til. Men hvis vi i fremtiden skal høste de effektiviseringsgevinster, som kan nedbringe tidsforbruget på administration hos både virksomheder og det offentlige, kræver det en koordineret og engageret tilgang til det offentliges it-politik. En tilgang, som skaber en samlet it-arkitektur, hvor virksomhederne kan indberette deres oplysninger én gang, og hvor sagsbehandlerne kan finde dem uden nye indtastninger og uden at forstyrre virksomhederne igen.

Så kan vi forhåbentlig bruge mindre energi på at være irriterede på computeren - og mere på at nyde gevinsterne af livet på den digitale servicevogn.

Læs også