Obligationer slår aktier

Danskerne opfordres i stor stil til at gå over i aktier.Men kan man ikke lide tab, er det måske en dålig idé.

Mange danskere får i disse dage at vide, at de bør øge aktieandelen i deres pensioner. Ja, der findes formentlig pensionsselskaber, der direkte anbefaler deres kunder at skifte fra fast, sikker, men lav rente til et aktiebaseret produkt.

Vi skal med på vognen, som det hedder. Aktierne vinder på det lange sigt, som det hedder.

Men den holder bare ikke.

IFR har netop offentliggjort sin seneste afkaststatistik. Statistikken opgør, hvordan det er gået for investeringsforeningernes afdelinger med både aktier og obligationer.

Og statistikken taler et ganske tydeligt sprog. På langt sigt - i dette tilfælde 10 år - slår obligationsinvesteringer ganske tydeligt aktieinvesteringer.

IFR opgør, hvor meget 100 kr. er blevet til, og alle obligationsafdelinger, der er opgjort over 10 år ligger over 100 kr. Bedst er det gået Sydinvest HøjrenteLande, der efter 10 år er 281,50 kr. værd. Men også danske obligationer har gjort det godt. Bedst er det gået for Spar Invests afdeling med lange obligationer. Kursen er nu 173.

Vender vi billedet mod aktieafdelingerne ser det anderledes broget ud.

Måske lidt overraskende har aktier i Rusland, Latinamerika, på emerging markets klaret sig generelt bedre end obligationer. De danske aktier kan også følge med.

Men på etablerede markeder som USA er investorernes formuer blevet halveret på 10 år. Knapt så slemt ser det ud for europæiske aktier.

Kun én afdeling har klaret sig positivt. Resten har tabt mellem 50 og 15 pct. af investorernes formue.

Ikke overraskende er det it-aktierne, der er har fået de største tæsk. Købte man for 100 kr. for 10 år siden, har man nu i gennemsnit godt 20 kr. tilbage.

Dertil kommer, at de helt store gevinster for aktieafdelingerne er kommet i hus på ekstrem kort tid, nemlig i perioden efter 2008, og det får direktøren for IFR, Jens Jørgen Holm Møller, til at formane følgende:

»Det er vigtigt at huske, at aktieafkast skal ses over langt sigt, da vi også fremover vil opleve kursudsving, som ingen kan forudse med sikkerhed.«

Hans konklusion er denne:

»En god blanding med både aktie- og obligationsafdelinger i porteføljen er det bedste værn mod udsvingene.«

Rådet er hermed givet videre. Også rådet om at undersøge, om det virkelig kan betale sig at bruge en investeringsforening, hvis man vil købe obligationer!

Læs også