Ekspert: Aktieskat i strid med EU-retten

En af Danmarks førende eksperter inden for statsstøtte vurderer, at de nye regler for aktieavancebeskatning overtræder EU's regler om statsstøtte.

Den omstridte aktieavanceskat kommer igen i vælten. Loven kan være i strid med EU-retten, fordi den forskelsbehandler selskabers investeringer i noterede og unoterede aktier.

Oprindeligt var det hensigten, at selskabers investering i både noterede og unoterede aktier skulle beskattes efter lagerprincippet. Det indebærer, at kursgevinster beskattes hvert år, uanset om værdipapirerne rent faktisk er solgt.

Men Folketinget endte med at vedtage et revideret forslag, hvor selskaber kan slippe for lagerbeskatningen ved investering i unoterede aktier, så de først bliver beskattet af gevinster, når de er indkasseret.

Skat kan udskydes


..

Læs også