Løbende beskatning af kontantbonus

Skatterådet har afgivet bindende svar til et selskab, som ønskede at tildele udvalgte medarbejdere en kontantbonus i henhold til et bonusprogram.

Ifølge bonusprogrammet som påtænktes tildelt i 2010 ville en række udvalgte medarbejdere få ret til at få en bonus udbetalt efter en periode på tre år, dvs. i 2013.

Det pågældende bonusprogram var struktureret således, at medarbejderne ikke ville få nogen bonus udbetalt, hvis de ikke var ansat på årsdagen 3 år efter tildelingen.

Ifølge Skatterådet skal en sådan bonus beskattes successivt. Ifølge Skatterådet indebærer funktionærlovens § 17a, at medarbejderne erhverver løbende ret til bonussen.

Derfor skal et forholdsmæssigt beløb beskattes i hvert af de år, der forløber indtil bonussen udbetales.

En forholdsmæssig del af bonussen ville derfor skulle beskattes hos medarbejderne i henholdsvis 2010, 2011, 2012 og 2013.
Ved skattefrie omstruktureringer uden tilladelse stilles i visse tilfælde krav om 3 års ejertid efter vedtagelsen af omstruktureringen. Afstås aktierne indenfor dette tidsrum bliver omstruktureringen skattepligtig.

Skatterådet har nu i en konkret sag om aktieombytning taget stilling til, hvad der sker, såfremt selskabet går konkurs inden udløbet af 3 års perioden.

Skatterådet har vurderet, at dette medfører, at aktierne anses for afstået, medmindre tilladelse til skattefri aktieombytning opnås.

Konsekvensen heraf er - medmindre tilladelse opnås - at ombytningen bliver skattepligtig.

Det må derfor anbefales at selskaber er særligt varsomme ved gennemførelse af skattefrie omstruktureringer uden tilladelse, idet en konkurs inden 3 år efter som udgangspunkt medfører at selve omstruktureringen (der kan være foretaget på et tidspunkt, hvor selskabet var noget værd) bliver skattepligtig.

Læs mere på:

www.kromannreumert.com/skat

Læs også