Analysen før beslutningen

Morgenavisen Jyllands-Posten fokuserer på aktuelle emner om ledelse. Denne gang handler det om analyse, beslutninger og analytisk ledelse. Svarene kommer fra:

Skal ledere hellere gennemføre en analyse end benytte tommelfingerregler og lytte til mavefornemmelser, før de træffer en beslutning?

I de fleste organisationer er der tale om et ”både og”. Men, ”ja”, der er ikke tvivl om, at det bliver mere og mere nødvendigt at analysere sig frem til de rigtige beslutninger. Årsagen er, at vi har flere data og bedre værktøjer til rådighed. Derfor vil stadig flere virksomheder blive analytiske i deres tilgang til at træffe beslutninger. Konkurrenceevnen stiger, jo flere beslutninger en virksomhed træffer faktabaseret ved hjælp af data, som den selv har i sine it-systemer. Tommelfingerregler og mavefornemmelser er helt nødvendige for at kunne agere som leder, men en analytisk tilgang er velegnet til at udfordre med. Man kan sige, at friske fakta ofte tilfører noget aktuelt og skarpt, mens tommelfingerregler mere er udtryk for historisk erfaring.

Er det dyrt og svært at drive analytisk ledelse og være en analytisk leder?

Nej. Det kan både være markant dyrere og resultere i et langt sværere liv som leder, hvis man ikke træffer sine beslutninger på en analytisk måde. Desuden kan man anlægge en analytisk ledelsesstil allerede i dag. Spørge sine kolleger om faktagrundlaget for at træffe en bestemt beslutning. Bestyrelsen kan presse lidt på i forhold til direktionen: Hvilke fakta indikerer, at vi skal gå i den retning? Mange ledere er handlekraftige mennesker, der er vant til tage beslutninger på egen hånd. Styrken ved analysen er, at ledere får nemmere ved at træffe nogle rigtige beslutninger, og de kan bedre kommunikere dem ud, så de får effekt i en organisation.

Hvilke beslutninger bliver bedre af at bruge analyse?

It-værktøjerne kan understøtte beslutningstageren både i store og små beslutninger. Man kan så at sige ”skræddersy” en information, som passer perfekt til de beslutninger, som skal træffes mange gange: Hvor mange af hver vare skal bestilles hjem til hver butik? Hvilket produkt skal vi tilbyde kunden, næste gang hun ringer? Skal kunden have OK til at hæve 2000 kr. i en hæveautomat? Det er ”mikro-beslutninger”, som et analytiske værktøj næsten kan tage for os ved hjælp af en automatiseret beslutningsproces. Men analysen kan også støtte ”makro-beslutninger”. Skal vi bygge en ny fabrik? Skal vi lancere det nye produkt?

Alle beslutninger er til for at forme fremtiden. Kan analyser se ind i fremtiden?

Det analytiske grundlag for at se ind i fremtiden bliver bedre og bedre. Det er helt sikkert. Men ingen analyser kommer til at forudsige fremtiden 100 pct., så vi f.eks. kan forudsige den præcise værdi af Nasdaq-indekset i morgen. Til gengæld er verden fyldt med problemstillinger, hvor det ikke er nødvendigt med fuldstændigt præcise forudsigelser for at kunne træffe bedre beslutninger. En analytisk forudsigelse handler i høj grad om even til at forstå den usikkerhed, der er forbundet med en beslutning. Anvendelse af analytiske metoder kan give et godt fingerpeg om f.eks. størrelsen af næste kvartals omsætning. Hvis virksomheden tidligere har konstateret, at omsætningen i Danmark er afhængig af f.eks. renten i USA, kursen på dollars eller arbejdsløsheden i Skandinavien, så gælder det sikkert også i fremtiden.

Er analytisk ledelse i modsætning til innovativ ledelse?

Nej. Analysen kan f.eks. pege på noget nyt og innovativt, og den udfordrer måske vores vanetænkning. Derefter er det op til lederen at turde handle på baggrund af de nye fakta. Omvendt er det ødelæggende for handlekraft, hvis man forlanger videnskabeligt belæg for alle beslutninger. Det kan man ikke få. Jeg synes, at man skal se analysen og de analytiske værktøjer som et stadig mere værdifuldt supplement til sin beslutningskultur. Det handler om at udfordre hinanden og stille spørgsmål, og det er analyser gode til. Mavefornemmelser og intuition hos en leder er nødvendigt. Men der er ingen grund til at gøre en dyd ud af nødvendigheden. •

Læs også