Optioner måske på vejud i kulden

Amerikanske virksomheder aflønner i højere grad end inden krisen direktørerne med aktier i stedet for optionsordninger. Professor mener, at danske virksomheder bør overveje at følge den trend, da aktieoptioner kan føre til alt for stor risikovillighed.

Danske virksomheder bør overveje at gøre som de amerikanske, der i stigende omfang er begyndt at aflønne deres direktører med aktier i stedet for med optionsordninger, der kan friste svage sjæle til at gamble med virksomheden for at score en personlig høj gevinst.

Det mener professor Steen Thomsen fra Center for Corporate Governance på Copenhagen Business School, CBS, som peger på, at finanskrisen har vist, at specielt banker, som aflønnede ledelsen med aktieoptioner, havde større risiko for at gå fallit.

»Der er en vis sammenhæng mellem risikovillighed og tab, og det gælder også i USA, som tilsyneladende har set begrænsningerne ved stock options, da der er en tendens til, at de i stedet bruger bundne aktier. Som led i lønforhandlingerne får man direktørerne til at investere direkte i virksomhedens aktier, som de så skal beholde i f.eks. tre år, eller mens de er direktører og måske et par år mere, så de kan se konsekvenserne af deres handlinger,« forklarer Steen Thomsen.

Hurtig vækst er farlig

..

Læs også